Walashay siil macaan sheko qoral ah. Waa muhiim inaad la hadashid car...

SAID=27